Nieuwe woning? Stel een koopakte in Eindhoven op!

Bel ons 085-4011595

Koopakte Eindhoven

Bij de aan- of verkoop van een woning kunt u er niet aan ontkomen: het laten opstellen van een koopakte voor de woning. Een koopakte kan enkel door een notaris worden opgesteld omdat een notaris de enige rechtspersoon in Nederland is die hier de juiste recht voor heeft. In een koopakte staan de afspraken tussen de koper en verkoper, zodat hier in een later stadium of na de (ver)koop geen discussies over kunnen ontstaan. Het fijne aan het opstellen van een koopakte in Eindhoven door een notaris is dat dit door een onafhankelijk persoon wordt gedaan. Zo kan er bij een discussie nooit worden gezinspeeld op eventuele partijdigheid bij het opstellen van een dergelijke koopakte.

De inhoud van een koopakte in Eindhoven bij (ver)koop van een woning

Wanneer u een koopakte voor een woning laat opstellen in Eindhoven door een notaris dan zal de koopakte voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Zo beschikt iedere koopakte over een vast aantal onderdelen waarin onder meer de staat van de woning, het formaat van de woning, eventuele afwijkingen in de woning, enzovoorts, worden vastgelegd. Zo weet de koper van de woning precies waar hij of zij aan toe is. Mocht er later dan toch blijken dat er iets niet klopt aan de woning, dan kan de koper altijd terugvallen op de koopakte.

Het belang van een koopakte

Zoals eerder aangegeven geeft een koopakte de zekerheid aan de koper dat de verkoper ook daadwerkelijk de waarheid heeft gesproken en dat er geen achterstallig onderhoud wordt ontdekt na de koop van de woning. Andersom is een koopakte ook voor de koper bindend, waardoor deze in principe niet meer onder de koop van een woning uit kan na het tekenen van de akte. Er geldt echter wel een wettelijk gestelde bedenktermijn van drie dagen. Mocht de koper binnen die drie dagen de koopakte zonder reden opzeggen, dan gaat de koop niet door.