Laat uw statuten voor stichtingen in Eindhoven opstellen bij onze notaris

Bel ons 085-4011595

Statuten stichting Eindhoven

Wanneer u bezig bent met het oprichten van een nieuwe stichting is het in Nederland gebruikelijk om statuten op te laten stellen. Het opstellen van statuten voor stichtingen kunt u enkel laten doen door een notaris, omdat dit in Nederland de enige rechtspersoon is met de juiste rechten. Als onafhankelijk persoon stelt de notaris de statuten op volgens de wettelijk gestelde richtlijnen en uw eigen inbreng. Doordat de notaris onafhankelijk werkt, kunnen leden van de stichting in een later stadium nooit klagen over eventuele partijdigheid bij het opstellen van de statuten. Voor statuten van stichtingen in Eindhoven bent u bij ons notariskantoor van harte welkom. Wij helpen u bij het opstellen van de statuten en geven u advies over de mogelijke inhoud van de statuten.

Belang van statuten voor stichtingen in Eindhoven

Het is van groot belang om statuten voor stichtingen in Eindhoven op te stellen omdat statuten de oplossing kunnen bieden in discussies en conflicten binnen een stichting. De statuten beschrijven precies welke rechten betrokkenen hebben, hoe de besluitvorming werkt binnen de stichting, enzovoorts. Mocht hier in een later stadium een discussie over ontstaan, dan kan altijd worden verwezen naar de afspraken die zijn vastgelegd in de statuten. De oprichters van de stichting ondertekenen de statuten bij de oprichting, zodat deze vanaf dat moment bepalend zijn binnen een stichting.

Inhoud van statuten

Zoals al eerder is aangehaald, beschrijven de statuten van een stichting hoe een stichting in elkaar steekt. Naast de naam van de stichting, het doel van de stichting en eventueel werkgebied van de stichting, staat ook de vormgeving van het bestuur en de besluitvorming van de stichting beschreven in de statuten. Hoe worden nieuwe bestuursleden bijvoorbeeld gekozen en hoelang kan een voorzitter aan het hoofd van een stichting blijven staan?

(U kunt bij ons ook terecht voor het opstellen van statuten voor verenigingen.)